UA-99841605-1


.:: DIGITALA STRATEGIER
Vet du vilka delar av din verksamhet som med fördel skulle kunna digitaliseras? Eller vad du skulle kunna vinna på att digitalisera dem? Vet du hur och varför du vill synas på nätet, vilka du vill nå och på vilka plattformar?

Vi har hjälpt våra kunder lägga strategier framåt, sätta upp realistiska mål och mäta hur det går. Vi har också lärt ut agila metoder och försökt hjälpa våra kunder ”ställa om” sina organisationer mot att arbeta ”digitalt först”.

Att genomföra en digital ”transformation” i en organisation behöver inte betyda att alla måste skolas om och att allt måste göras digitalt, men det kan innebära att du måste börja tänka annorlunda. Ständiga och ofta snabba förändringar kräver nya sätt att tänka och ett bredare samarbete mellan alla i organisationen för att ni ska kunna nå verksamhetens mål, eller med lite tjusigare ord ett så kallat ”agilt mindset”.