UA-99841605-1


.:: VR/AR
Vi har arbetat med digitala strategier för
Do Good Games, som utvecklar interaktiva och upplevelsebaserade läroprocesser med hjälp av film, text och digitala verktyg (2D, 3D och VR), för målgrupperna barn 7-12 år, Tonåringar 13-16 år och vuxna i arbetslivet. Gemensamt för projekten är att problemlösning och empati står i centrum.

Aminata Grut, vår verksamhetsledare, har också arbetat för
Riksförbundet Attention som tagit fram VR-film för att visa hur en person med ADHD kan uppleva sin vardag.