UA-99841605-1


.:: NOTE:

• Kinti Productions lägger ner verksamheten i mars 2019.
• We are closing down this company by march 2019.

• Tack till alla kunder, medarbetare och artister vi samarbetat med under åren! Det har varit fantastiskt!
• Thanks to all and everyone that we’ve been working with during the years! It has been fantastic!


.:: Från början hade Kinti Productions fokus på musik och scenproduktion. Under senare år har vi arbetat mer med digitalt och journalistiskt innehåll, UX, design och idéutveckling för både publicering och scen. Vi har också i viss utsträckning arbetat med juridik för kulturarbetare, främst avtal och upphovsrätt. I allt vi gjort har vi arbetat med journalistiska metoder och idén om public service som grund.
Vi har arbetat på svenska, danska, engelska, franska. Wolof, mandinka, malinke, peul, persiska, dari och arabiska.

.:: We have been working with Music and Stage Productions, lately more with Media, Photography, Layout, Communication, Information, Digital Strategies, VR/AR, Stage Arts and Intellectual Property Rights, in Swedish, English and French. Internationally and locally. We have had colleagues who are native speakers of Wolof, Mandinka, Malinke, Farsi, Dari and Arabic.


All photos on this site:
© Aminata Merete Grut