Antal besökare
.:: VÄLKOMMEN. Vi arbetar med journalistik som metod och public service som devis. Vi producerar ljud, texter, foto, webb, voice over, information, logistik, scenprogram och upphovsrätt – internationellt och lokalt, på svenska, engelska, franska.

.:: Vi arbetar också med juridik för kulturarbetare, främst avtal och upphovsrätt.

.:: Welcome. We work with Media, Photography, Communication, Information, Stage Arts and Intellectual Property Rights, in Swedish, English and French, internationally and locally.

IMG_3510

Alla foton på sajten © Merete Grut om inte annat anges.
All photos © Merete Grut if not stated otherwise.